Runway Akademi Belgelendirme, belgelendirme sürecinin tamamında ve tüm faaliyetlerinde ayrımcılık gözetmeyen yaklaşımla hizmet verir ve bunu politikası olarak benimser. Bu, tüm adaylara adil ve eşit olarak yaklaşılacağını ifade eder. Runway Akademi Belgelendirme üst yönetimi, tüm belgelendirme hizmetlerinde tarafsız, adil ve eşit olarak hizmet verileceğini “F-004-Üst Yönetim Taahhütnamesi” beyan etmiştir.   Runway Akademi Belgelendirme, kurum olarak tarafsızlığını beyan etmiş ve objektif olarak bu beyanını Runway Akademi Belgelendirme web sitesi aracılığı ile halka açmıştır.