Site icon Runway Akademi Belgelendirme

Kalite Politikası

Runway Kariyer Belgelendirme Ltd. Şti. personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda politikasını ve taahhütlerini belirlemiş dokümante etmiştir.

 İLKELERİMİZ;

Tarafsızlık,                                                                                                  

Bağımsızlık,

Gizlilik,

Güvenilirlik ve hızlılık,

Ulaşılabilirlik,

Şeffaflık,

Eşitlik.

POLİTİKAMIZ;

Runway Kariyer Belgelendirmenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak, Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak, Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak, Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak vermek, Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak, TS EN ISO/IEC 17024 Standardının gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek, Tüm personelin, kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve çalışmalarını Kalite Yönetim Sistemi’ni oluşturan politika ve prosedürler doğrultusunda gerçekleştirmesini zorunlu kılarak, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı esaslarının benimsenmesini sağlamak,

Her yıl eğitime zaman ayırarak en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek, Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikâyetlerini en alt seviyeye çekmek, TS EN ISO/IEC 17024 esaslarına sahip Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite politikaları çerçevesinde yürüteceğimizi taahhüt ederiz.

MİSYON

TS EN ISO/IEC 17024: 2012 standardı esas alınarak kurduğumuz sistemimizde; amacına uygun hizmet vererek, bu konuda sürekli geliştirme ve farklılıklar yaratarak müşteri memnuniyetini ilke edinmiş lider bir kuruluş olmak.

VİZYON

Vizyonumuz doğrultusunda her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı ve bu kuralları harfiyen yerine getiren; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılar sağlayan ve onların da görüşlerini alarak sürekli olarak iyileştiren, dinamik bir organizasyon olmak.                                                                                                                            Genel MÜDÜR

Exit mobile version