Site icon Runway Akademi Belgelendirme

Hakkımızda

Runway Akademi Hakkımızda

Runway Akademi Belgelendirme Kuruluşu, 17024 personel belgelendirme faaliyetleri yürüten özel bir firma olup, sektörde önemli bir konuma sahiptir. Runway Akademi, mesleki yeterlilik sınavları düzenlemekte ve kalite standartları, gizlilik ve tarafsızlık konularına büyük önem vermektedir. Bu dokümanda, firmanın temel işlevleri, hedefleri ve başarıları hakkında bilgi sunulacaktır.

Misyon ve Vizyon
Runway Akademi Belgelendirme Kuruluşu’nun misyonu, personel belgelendirme süreçlerini yöneterek işgücü piyasasındaki kalite standartlarını yükseltmektir. Firma, güvenilir, adil ve tarafsız sınav uygulamaları ile alanında lider olmayı hedeflemektedir.
Hizmetler
Runway Akademi Belgelendirme Kuruluşu, sektörel ve mesleki becerilere yönelik belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetler şu şekildedir:

Mesleki Yeterlilik Sınavları: Farklı sektörlerdeki meslekler için yeterlilik sınavları düzenlemekte ve katılımcıların bilgi ve becerilerini değerlendirmektedir.
Belgelendirme: Başarılı olan adaylara, sektörel ve uluslararası geçerliliği olan belgeler verilmektedir.

Kalite Standartları ve İlkeler
Runway Akademi Belgelendirme Kuruluşu, hizmetlerini sunarken şu temel ilkeleri benimsemektedir:

Gizililik veTarafsızlık
Firma, tüm adaylara eşit fırsatlar sunarak adil ve tarafsız değerlendirme yapmaktadır.
Gizlilik
Adayların kişisel verileri ve sınav sonuçları, gizlilik ilkesine uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.
Sürekli İyileştirme
Firma, hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir.
Başarılar ve İşbirlikleri
Runway Akademi Belgelendirme Kuruluşu, sektördeki

Exit mobile version